Nytt om konkurranser

Den beste kilden til nyheter om konkurranser er hjemmesidene til de ulike idrettsforbundene. Alle offisielle idrettsforbund er under paraplyen til Norges Idrettsforbund. Får detaljert informasjon om arrangementer og konkurranser er det hjemmesiden til de ulike underorganisasjonene som gjelder, for eksempel Norsk Håndballforbund og Norsk Seilforbund. Som idrettsutøver er man som regel medlem her allerede.